Stenbryggans Yttre Hamnförening

Anslagstavlan

Årets märke finns nu att hämta på Erikssons skeppshandeln. Kom ihåg att parkeringstillstånd gäller bara på vår grusade parkering. Kontroll görs i år på övriga ytor.

  • Stenbryggans yttre Hamn

  • Stenbryggans yttre Hamn

  • Stenbryggans yttre Hamn

  • Stenbryggans yttre Hamn

  • Nya y-bommar till stenpiren

  • Nya y-bommar till stenpiren

  • Nya y-bommar till stenpiren

Logga lång Erikssons Skeppshandel

Gästhamnsvärd, båtservice, tillbehör & reservdelar

 

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se