Textlogo 3

På grund av yttre bryggans skick, erbjuder vi tills vidare bara tillfälliga sommarplatser.

  

Vårarbetsdag: 15:e april kl. 0900 platserna 160-164, 180-186, 208-214  jämna nr, samt nya medlemmar 2023.

Höstarbetsdag: 21:e oktober kl. 0900 platser 51-61161-169 udda nr.

  • Hamn

Logga lång Erikssons Skeppshandel

Gästhamnsvärd, båtservice, tillbehör & reservdelar

 

SBU SvenskaSjo 980x240px 4

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se