Stenbryggans Yttre Hamnförening

Föreningsarbet 2024:

Vårarbetsdag: 14:e april kl. 0900 platserna 102-104, 218-222, 302-310jämna nr, samt nya medlemmar 2024.

Höstarbetsdag: 19:e oktober kl. 0900 platser 175-179197-211udda nr.

Nya medlemmar 2024 kallas till vårarbetsdagen oavsett vilket båtplatsnummer de  har.

Om någon berörd medlem inte kan närvara den 14/4 alternativt 19/10 ska detta meddelas till Klaus Sabienski tel. 0735082576

 

 Uppdelning av arbetsdagar

Respektive arbetsdag börjar kl. 09.00 vid Stenbryggan

Uteblivet föreningsarbete debiteras med 1.000:-

 

 År Vårarbetsdag Datum Höstarbetsdag Datum
   Jämna nummer    Ojämna nummer  
 2023

180 - 186

208 - 214

160 - 164

 230415

51 - 61

161 - 169

 231021
 2024

218 - 222

102 - 104

302 - 310

 240414

175 - 179

197 - 211

 241019
 2025

50 - 60

120 - 128 

 250412

111 - 127

171 - 173

 251011
 2026

112 - 118

166 - 178

 260418

101 - 109

21 - 31

 261017

 

  • Stenbryggans yttre Hamn

  • Stenbryggans yttre Hamn

  • Stenbryggans yttre Hamn

  • Stenbryggans yttre Hamn

  • Nya y-bommar till stenpiren

  • Nya y-bommar till stenpiren

  • Nya y-bommar till stenpiren