Textlogo 3

Avgifter 2019

 

 Medlemsavgift  100 kr
 Båtplats per meter  400 kr
 Inträdesavgift  1000 kr
 Ej utfört föreningsarbete  1000 kr