Textlogo 3

Avgifter 2020

 

 Medlemsavgift  300 kr
 Båtplats per meter  450 kr
Sommarplats tillfälligt per meter  600 kr
 Inträdesavgift  1000 kr
 Ej utfört föreningsarbete  1000 kr
 Gästhamnsavgift  150 kr