Textlogo 3

Hej,

Lite information från styrelsen med vad som händer just nu.

På årsmötet beslutades att montera Y-bommar vid stenpiren. Allt material är nu beställt och levereras till slutet av mars.

I början av april ska allt monteras och då behöver vi hjälp.

Servicedelen:

Tyvärr blev vi tvungna att stoppa bygget. Vi förhandlar just nu med fastighetsverket om budgeten. De vill nu ha betydligt mer än vad som var tänkt från början.

Gästplatser:

I år ska det blir lättare för gäster att hitta en ledig båtplats. Varje båtplats blir utrustad med en skylt som har en röd och en grön sida med text Privat / Guest. Om ni lämnar platsen för flera dagar, så vänder ni skylten till grön.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Servicedelen 2019-02-21

Servicedelen