Textlogo 3

Hej,

Lite information från styrelsen med vad som händer just nu.

Nästa styrelsemöte 26. maj

 

Sommarplatser:

På grund av ombyggnation av träbryggan till vågbrytare under 2020 / 2021 tilldelas inga nya fasta båtplatser. Tillfälliga platser fördelas som vanligt.

Yttre träbryggan lägesrapport:

Med stor sannolikhet kommer träbryggan att byggas om till vågbrytar-pontoner vintern / våren 2020 / 2021. Kommunen har ansökt om detta hos länsstyrelsen.

Möjligtvis måste vi redan i September börja med demontering av y-bommar och elstolpar.

 

 

Servicedelen:

Bygghyttan fortsätter nu med byggnationen. Vi räknar med att det blir färdigt till våren.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen