Textlogo 3

Hej,

Lite information från styrelsen med vad som händer just nu.

Vårarbetsdagen är genomfört. Gick som planerat.

Nästa styrelsemöte efter behov

 

Sommarplatser:

Tillfälliga platser fördelas som vanligt.

 

Yttre träbryggan lägesrapport:

Med stor sannolikhet kommer träbryggan att byggas om till vågbrytar-pontoner. Kommunen har ansökt om detta hos länsstyrelsen.

Beslutet dröjer. Arbetet planerat höst/vinter 2022/2023

Samrådsyttrande Vågpiren 2021-04-15

Vi i styrelsen i Stenbryggans yttre hamnförening, har sammanställt några frågor och synpunkter. Då vi önskat en pir, liknande den på Äspenäset, har vi förstått att så inte kommer att bli, och hoppas då, samt utgår ifrån, att detta alternativet är likt så stabilt och vågbrytande, då vi sedan slutet på 80-talet har upplevt kraften av nordost vindarna och vågorna.

1. Bryggans längd och bredd är inte redovisat, blir det motsvarande nuvarande träbrygga?
2. Blir det samma antal elstolpar och vattenposter?
3. Stenar från nuvarande brygga skall fördelas ut på botten, vi har synpunkt på att det kan påverka djupet, kölbåtarna har inte mycket tillgodo på vissa ställen som det är.
4. Vilken infästning för y-bommar finns i de nya flytbryggorna, T-balk?
Styrelsen i Stenbryggans yttre hamnförening

 

Servicedelen:

Servicedelen är färdigställt, kodlåset monterats senast i maj.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen