Stenbryggans Yttre Hamnförening

Flytbryggans skick

I maj 2020 anlitade styrelsen en sakkunnig inspektör för att undersöka flytbryggan.

Han kom fram till följande:

 

Kätting bör bytas inom överskådlig framtid, ett par var helt av och de flesta är nötta till hälften.

Kättingdragningarna var fel, de ska vara från tex södra infästningen när det sträcker sig mot norr och viceversa samt att de flesta låg 90 grader ut från bryggorna, ska vara 45 grader för flertalet.

I nuläget har ni 3 olika typer av bryggor och visst kommer de att hålla 10 år till men mitt förslag är om pengar finns byta ut alla bryggor, kätting och ankare.

Förslag 2 är att lägga i nya ankare och kätting. Dock kan det medföra att ni måste flytta ankare när ni väl köper nya bryggor.

  • Stenbryggans yttre Hamn

  • Stenbryggans yttre Hamn

  • Stenbryggans yttre Hamn

  • Stenbryggans yttre Hamn

  • Nya y-bommar till stenpiren

  • Nya y-bommar till stenpiren

  • Nya y-bommar till stenpiren