Textlogo 3

Brotider vår 2020

Brotider höst 2020

Hej,

Lite information från styrelsen med vad som händer just nu.

Nästa styrelsemöte 26. maj

 

Sommarplatser:

På grund av ombyggnation av träbryggan till vågbrytare under 2020 / 2021 tilldelas inga nya fasta båtplatser. Tillfälliga platser fördelas som vanligt.

Yttre träbryggan lägesrapport:

Med stor sannolikhet kommer träbryggan att byggas om till vågbrytar-pontoner vintern / våren 2020 / 2021. Kommunen har ansökt om detta hos länsstyrelsen.

Möjligtvis måste vi redan i September börja med demontering av y-bommar och elstolpar.

 

 

Servicedelen:

Bygghyttan fortsätter nu med byggnationen. Vi räknar med att det blir färdigt till våren.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

 

Hej,

Lite information från styrelsen med vad som händer just nu.

På årsmötet beslutades att montera Y-bommar vid stenpiren. Allt material är nu beställt och levereras till slutet av mars.

Den 6:e april monterades de Y-bommar med hjälp av de inkallade medlemmar, nu kan båtlivet börja.

Servicedelen:

Bygghyttan fortsätter nu med byggnationen. Vi räknar med att det blir färdigt till våren.

Gästplatser:

Nästa år ska det blir lättare för gäster att hitta en ledig båtplats. Varje båtplats blir utrustad med en skylt som har en röd och en grön sida. Om ni lämnar platsen för flera dagar, så vänder ni skylten till grön. Dagen innan ni kommer hem, sms:a hamnvärden så vänder han skylten. Skyltarna monteras på vårarbetsdagen 2020.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

  

 

 

Hej, Bygget är på gång!

Jag försöker håller sidan uppdaterad. 

 

Servicerummet

 

Ritning